Programul Conferinței Dreptul Afacerilor, ediția a XIII-a

VINERI, 16 IUNIE 2017

09:00 Welcome coffee & networking

09:10 Înregistrarea participanților
09:30 Deschiderea oficială a conferinței

 

Panel I. Aspecte procedurale în dreptul afacerilor

10:00 Procedura denunţării şi a recunoaşterii unor fapte sau practici anticoncurențiale, în vederea negocierii unei sancțiuni mai blânde – Alexandru Răţoi, drd. Piperea&Asociații

10:30 Pactele societare. Clauzele de preempțiune încrucișată (mexican stand off) sau de retragere/ieșire forțată (sell out, squeeze out) – Prof. univ. dr. Lucian Bercea, decanul Facultății de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara și  Conf. univ. dr. Lavinia Tec, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara

11:00 In/admisibilitatea anulării pe cale judiciară a unor tranzacţii bursiere – Drd. Dragoș Călin, șef serviciu SIF

11:30 Procedura insolvenței ca proces civil. Aspecte derogatorii de la dreptul comun al procedurii civile – Alexandru Dimitriu, dr. Piperea&Asociații

 

Lansare

12:00 Lansarea lucrării Codul insolvențeiCoordonator Gheorghe Piperea, Alexandru-Şerban Răţoi, Irina Sorescu, Alexandru-Paul Dimitriu, Cătălin Antonache, Rebeca Dan, Luiza Hagiu 

12:30 Pauza de prânz

 

Panelul II. Insolvență

14:00 Bancruta frauduloasă în varianta ascunderii de active – Prof. univ. dr. Mihai Hotca, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, București 

14:30 Răspunderea în insolvenţă vs. Răspunderea solidară în dreptul fiscal – Prof. univ. dr. Radu Bufan, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara

15:00 Principiile „uitate” şi principiile scriptice ale procedurii insolvenţei –  Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, Facultatea de Drept, Universitatea din București, partener coordonator Piperea&Asociații

15:30 Insolvenţa grupului de societăţi – Conf.univ. dr. Luminita Tuleașcă, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană, București

16:00 Sesiunea de concluzii și întrebări

16:30 Închiderea conferinței