• Organizatori
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Legalis

ISTORIA CONFERINȚEI

Prima ediţie a Conferinţei Dreptul Afacerilor a avut loc în anul 2005. De la acea primă ediţie, SCA Piperea şi Asociaţii a organizat anual conferinţa alături de partenerul tradiţional Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, cererea de informaţii fiind extrem de ridicată în domeniul dreptului societar, al procedurii insolvenţei şi al dreptului fiscal. Începând cu anul 2009, ediţiile conferinţelor au fost, în parte, dedicate noilor coduri (civil şi procedură civilă) care au marcat şi continuă să marcheze în mod semnificativ domeniul dreptului afacerilor.

Cea de-a X-a ediție a fost dedicată unor teme nesupuse atenţiei mediului juridic, centrate pe aspectele de noutate generate de intrarea în vigoare a noilor coduri (civile şi penale) în dreptul societar şi în dreptul insolvenţei şi a avut onoarea de a fi organizată de Editura C.H. Beck în parteneriat cu Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept cu participarea asociaţiei Henri Capitant, una dintre cele mai prestigioase ONG-uri din mediul juridic internaţional.

Ediţia XI-a - Insolvenţa pe aripi de vânt a fost în consonanţă cu schimbările legislative survenite în practica judiciară din ultimul timp, care a depăşit de mult graniţele insolvenţei, trecând în „zonele” concurenţei, protecţiei consumatorilor şi chiar ale penalului.

Anul acesta, Conferinţa Dreptul Afacerilor 2016 - Dreptul societar, dreptul fiscal și insolvența - va avea în centrul dezbaterilor aspectele de noutate din viaţa societăţilor care sunt confruntate, şi anul acesta cu o nouă modificare masivă a legislaţiei, de data aceasta cea din domeniul fiscal – intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2016 a Noului Cod fiscal și a Noului Cod de procedură fiscală.

Organizată în mod tradiţional în parteneriat cu Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, Conferinţa Dreptul Afacerilor 2016 va avea plăcerea de a găzdui ca lectori reputaţi specialişti, cadre didactice şi practicieni în Dreptul Afacerilor (judecători, avocaţi, practicieni în insolvenţă, specialişti bancari) atât din Bucureşti, cât şi din țară.

PROGRAMUL CONFERINȚEI

ZIUA I - VINERI, 20 MAI

I. Drept societar

1. Abuzul de drept de vot în societățile comerciale - Prof. Univ. Dr. Radu Catană, dr. Dragoș Călin, consilier juridic SIF Transilvania

2. Preocupări ale Consiliului Concurenței în privința dezvoltării și aplicării unor concepte juridice consacrate la nivel european: recunoaștere / clemență, recuperare garanții; încasare amenzi nerezidenți; responsabilitatea firmei mamă
- Bogdan Chirițoiu, Președintele Consiliului Concurenței

3. Potențialul de deturnare a scopului reglementării unei instituții: cererea de intervenție la Registrul comerțului - Mădălina Afrăsinie, Judecător Tribunalul Bucureşti, Preşedinte secţia a VI-a litigii cu profesioniști

4. Garanții și executări silite asupra părților sociale - Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc, partener B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

5. Schimbarea prototipului societar: de la societatea pe acțiuni, la societatea cu răspundere limitată - conf. univ. dr. Lucian Săuleanu, decanul Baroului Dolj

II. Drept fiscal

1. Raportări financiare în IFRS vs. raportări în RAS: de la profit la pierdere și înapoi - Adrian Măniuțiu, analist economic, jurnalist Antena 3

2. Efectul invalidării codului de TVA prin declarația 088; Recalificarea tranzacțiilor de către autoritatea fiscală - Adrian Bența, Consultant fiscal

3. Prețuri de transfer - Vasile Cosmin Nicula, vicepreşedinte Curtea de Conturi

4. Taxare inversă cu TVA; facilități de TVA la vânzare în programul “Prima Casă”; „de-registrarea” ca plătitor de TVA - prof. univ. dr. Gh. Piperea, partener coordonator Piperea & Asociaţii

ZIUA 2 - SÂMBĂTĂ, 21 MAI

III. Insolvența

1. Aspecte inedite cu privire la reorganizarea judiciară:
•impozitarea sumelor tăiate prin plan;
•modificarea planului ca urmare a admiterii unei contestații la tabelul definitiv;
•refuzul administratorului judiciar de a întocmi procesul verbal al adunării creditorilor de votare a planului;

- dr. Alexandru Dimitriu, partener Piperea & Asociaţii

2. Regimul juridic al creanţelor curente - Claudia Roșianu, consilier juridic, Direcția Elaborare Acte Normative, Ministerul Justiției

3. Reorganizarea judiciară și ajutorul de stat; testul investitorului privat - Marcela Comşa, Judecător la Curtea de Apel Brașov, detaşat la Ministerul Justiţiei: Direcţia Elaborare Acte Normative

4. Insolvența vs Darea în plată - drd. Alexandru Rățoi-Pârvu avocat Piperea şi Asociaţii

Eveniment susținut de
  • Logo INPPA
  • Logo CCFR

SPEAKERII CONFERINȚEI

PARTENERI

Revista Curierul Fiscal
Revista Curierul Fiscal
Revista lunară de impozite și taxe
isoLEX
isoLEX
isoLEX este o solutie software matura pentru avocati si munca de avocatura (pertabil departamentelor juridice)
Curierul Judiciar
Curierul Judiciar
Revista română de actualitate juridică
NILS
NILS
The Network for International Law Students
Legal Quotes
Legal Quotes
RisCO
RisCO
Avocatura
Avocatura
avocatnet.ro
avocatnet.ro
Jurnalul de Afaceri
Jurnalul de Afaceri
Legal Marketing
Legal Marketing
Manager Express
Manager Express
Anuarul de Consultanță
Anuarul de Consultanță
MediereNet.ro
MediereNet.ro
Consiliul de Mediere
Consiliul de Mediere
Agenția de carte
Agenția de carte
Juristpedia
Juristpedia
Bizmaker.ro
Bizmaker.ro
DreptOnline.ro
DreptOnline.ro
Asociația Pro Democrația
Asociația Pro Democrația
Cabinet Avocat Dr. Florică CIUTACU
Cabinet Avocat Dr. Florică CIUTACU
UN Youth Romania
UN Youth Romania
RADOR
RADOR
INPPA Cluj
INPPA Cluj

ÎNREGISTREAZĂ-TE AICI

REZERVĂ LOC PÂNĂ PE 15 MAI